වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

SUCK OK WITHOUT CONDOM Rs 5000 MY REAL PHOTO ATTACHED I AM ශනු 27 YEAR'S OLD FULL SERVICE 1 HOUR RS 5000/- WITH ROOM NITTABUWA ATTANAGALLA PASYALA 0756122137 NO NIGHT NO VISIT NO ANAL SUCK OK WITHOUT CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK I'M VERY CLEAN AND FRIENDLY CLEAN AND SAFE ROOM PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER COME AND ENJOY WITH ME 😁😁😁

Full Service | 2 days ago
4K 150
Lanka ads Superad image

27 YEARS OLD GIRL FULL SERV...

SUCK OK WITHOUT CONDOM Rs 5000 MY REAL PHOTO ATTACHED I AM ශනු 27 YEAR'S OLD FULL SERVICE 1 HOU...

නිට්ටඹුව පස්යාල අත්තනගල්ල

New Girl in Maharagama Navinna Private Apartment ALL FEELING OK 👉 HI IM Ruvi Y BEAUTIFUL GENUINE GIRL 👉 35 YEARS OLD 👉 REAL PHOTO ATTACHED 🚫 NO FAKE PHOTOS 🚫 NO FAKE AGE 💯 REAL GENUINE SERVICE FOR YOU 💯 🔥 WHITE SKIN 👁️ LIP KISS OK 👁️ SUCK OK WITH CONDOM 🔥 🩷 RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOBS 🩷 HOT AND TIGHT CAT 👉 B TO B/ MASSAGE / EX SERVICE WITH PPRIVATE APARTMENT B TO B FULL BODY MASSAGE EX SERVICE ☎️ 0762943484 / 0742739452 👉 SUCK OK WITH CONDOM 👉 BOOBS SUCK OK 👉 CAT LIKING OK 👉 FULL SERVICE ONE HOURS 7000/= 👉TWO SHOTS WITH ONE AND HALF HOURS 10000/= 👉 THREESOME 13000/= 🚫 NO VISIT 🚫 NO ANAL ✔️ANY POSITION OK 💯 CLEAN AND SAFE LUXURY APARTMENT 💯 HIDDEN CAR PARKING 🤩 BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER 🤩

Full Service | 2 days ago
18K 390
Lanka ads Superad image

😘❤️New Girl in Navinna Ful...

New Girl in Maharagama Navinna Private Apartment ALL FEELING OK 👉 HI IM Ruvi Y BEAUTIFUL GENU...

Colombo

මෙම සේවාව අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සදහා පමණයි Hi Dear Customers! 👋 I’m Sithu 🌟🌟🌟🌟 Age 30❤️❤️❤️❤️ Clear Camera 📷 🕑 10 min 1000/= 💰 (b00bs – pu$$y – body show ) 🕑15 minutes 1500 / 💰( boos and pusy show) 🕑 20 min 2000/= 💰 (b00bs – pu$$y – fin.ge.ring voice show ) 🕑 30 min 3000/= 💰 (b00bs – pu$$y – fin.ge.ring voice show - juse come out ) 🤓 With face package ok 🤓 🍆 Vegetable fun ok 🍆 🌹 Roll play ok 🌹 ✅If You Need Video Varification Rs.200 /= After Varification Reduce It From Package.. ✅ විඩියෝ ඇම්තුම් මගින් තහවුරු කිරීම් සදහා 200 ක මුදලක් අයකරන අතර.. එම මුදල පසුව සේවා ගාස්තුවෙන් අඩු කරනු ලබයි

Live Cam | 2 days ago
2K 90
Lanka ads Superad image

SITHU GENUINE LIVE CAM SHOW

මෙම සේවාව අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සදහා පමණයි Hi Dear Customers! 👋 I’m Sithu 🌟🌟🌟🌟 Age 30❤️❤️❤️...

International,Ampara,Anurad...

HI I'M TEESHA AGE 36 MY REAL PHOTO ATTACHED FULL SERVICE WITHOUT ROOM RS 7000/- 0763878907 මහරගම නුගේගොඩ Services ගැනීම සදහා පැය 2කට පෙර දැනුම් දෙන්න

Full Service | 2 days ago
1K 60
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE TEESHA Rs 7000

HI I'M TEESHA AGE 36 MY REAL PHOTO ATTACHED FULL SERVICE WITHOUT ROOM RS 7000/- 0763878907...

Maharagama Nugegoda

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 0774487046 🥰Hello Gentleman 🥰Have a Nice Day🥰🥰 ...... 🔥 මම සිත්මි Sithmi ✨ 🔥 24 Years Old 👉 වෙන්නප්පුව ඉනනෙ 🔥This One is 100% My Real Picture Dont ask More Picture✔ 👉අමතර ගාස්තු කිසිවක් නැ🔥No (ANY OTHER CHARGES)💯 🔥Full Service 🔥 6000 ONE SHOT 🥰My Condition 👉Licking ok😜 👉 lip kis OK 💋 👉 69 posison ok✔️ 👉Doggye Style ok✔️ 👉 any posison ok✔️ 👉 Girl Friend Experience ok✔️ 👉 big boobs 🍅 👉 suck ok with condom👌 👉 (Enjoy with Safety with condom )💯 ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 👍💐🔥💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 🧡 REAL Photo Attached ❤️ HIDDEN CAR PARKING WhatsApp 0774487046 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Full Service | 2 days ago
3K 180
Lanka ads Superad image

24 Supper Sexy Girl මාරවිල...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 0774487046 🥰Hello Ge...

MARAWILA

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB'S REAL PHOTO ATTACHED GENUINE VERIFIED SHOW VIDEO VERIFICATION RS 300 AUDIO VERIFICATION FREE 🌹 10 min 1000/- 🌷Full body Show 🌷Boobs Show 🌷Pussy Show 🌹 15 min 1500/- 🌷Full Bod Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Fingering & 🌷Juice Out 🌹 20 min 2000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass show 🌷Fingering & 🌷Juice out 🌹30 min 3000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass Playing 🌷Fingering 🌷Hot Sound 🌷Juice Out & 🌷Happy Ending 👙10 min 1000/- 👙15 min 1500/- 👙20 min 2000/- 👙30 min 3000/- ✅Audio Verification Free ✅Video Verification 300 ❌No Full Service ❌No Photo Sharing ❌No Voice Message ✅ Whatsapp Only ❌ නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා. Pls Block කරනවා. ❌බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න. 🙏🙏 Thank You.🙏🙏 0701035678 WhatsApp # Real cam show # Lesbian cam show # Cam girl

Live Cam | 2 days ago
2K 300
Lanka ads Superad image

FREE AUDIO VERIFICATION - V...

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB...

International,Ampara,Anurad...

🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥No full service 💥.no photo share 💥with out face only 💥.AUDIO verification free 💥.video verification Rs.200 pay It can be deducted from the package ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀100%✅(ඇඩ් එක verify කරලා තියෙන්නේ.සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ගැනීමට හැක.) 🥵එක පාරක් අරගෙනම බලන්න.💋ආයේත් ගන්න හිතේයි. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴.Bank payment only✅ 🔻.Boc Bank 🔻.commercial Bank only 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 💥My packages ❀.single package (girl ) ❀.couple package (girl ..21 and boy 24..) ➖➖➖➖➖➖➖➖ 💠 SINGLE PACKAGE (Half face add 2000/=) 🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙 🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙 🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 20 MIN - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 min 30 - 5000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) ----------------------------------------------- 🤪 SPECIAL PACKGES ------------------------------------ 💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙 🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/= 🔸15 MIN 3000/= 🔸 20 MIN 5000/= ----------------------------------------------- 💠 GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING ) 🔹.10 MIN 2500/= 🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW) 🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW) 🔹 30 MIN 6000/= (FULL SHOW) 🧼 --------------------------------------------- 💠 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙 🔹.5 MIN - 1000/= 🔹 10 MIN - 2000/= 🔹 15 MIN - 3000/= ------------------------------------------------ 💠 BATHING & DANCING SHOW 🔹 5 MIN - 1500/= 🔹10 MIN 3000/= 🔹15 Min 4500/= ♥️.20 Min 5500/= ------------------------------------------------ 🥵juice come out fun special package 💋👅 5min =1500 10min=2500 15min=3500 🥵ANAl SHOW 👅 5min =1000 10min =1600 15min 3000 (Anal show,B00Bs,PuSSy FINGERING ) 🛑Send the package you want for easy identification 💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤️‍👨 (ටික කාලයකට නවතා ඇත.) 💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න. ( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි) 💥.whatsapp only 0713646910 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ thank you 🫣💋 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Live Cam | 2 days ago
6K 630
Lanka ads Superad image

🍑වෙනස් විදියේ සැපක් ගන්න ද...

🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥No full ser...

International,Ampara,Anurad...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 days ago
5K 330
Lanka ads Superad image

ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙන් ගන්නවා...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

RATMALANA රත්මලාන

FULL SERVICE NIGHT OK හිරූ වයස අවුරුදු 19 FULL SERVICE කරනවා අලුත් ගෑණු ළමුයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් පැයකට 11000 සර් ( 2 SHOTS ) පැය 2කට 17000 සර් (3 SHOTS ) රැයකට 30000 සර් UNLIMITED FUN 0752287106 HIRU කැස්බෑව බොරලැස්ගමුව පිළියන්දල ONE HOUR Rs 11000 ( 2 SHOTS ) 2 HOURS Rs 17000 ( 3 SHOTS ) FULL NIGHT OK Rs 30000 *BOOBS SUCK OK *LIPS KISS OK *BODY KISS OK *SUCK OK NO ANAL NO VISIT තව ෆොටෝ අහන්න එපා REAL PHOTO ATTACHED HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM සම්පූර්ණයෙන්ම GENUINE කස්ටමර්ස්ල විතරක්ම කතා කරන්න

Full Service | 2 days ago
5K 240
Lanka ads Superad image

AGE 19 FULL SERVICE NIGHT O...

FULL SERVICE NIGHT OK හිරූ වයස අවුරුදු 19 FULL SERVICE කරනවා අලුත් ගෑණු ළමුයෙක් හොඳම පැයක්...

KESBEWA BORALESGAMUWA PILIY...

𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 (💯genuine ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 📲 +94 765608523 💗 🧝🏻‍♀️𝙄’𝙢 Sasha🧚🏻🧚🏻‍♀️ 💗 🧝🏻‍♀️22years old cute girl🧚🏻🧚🏻‍♀️ 😘 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖💓🔞 (Half 🫡face )🫦🫦🫦🫦 💕👩🏻‍🦰Beautiful girl with wite skin & Big boobs. 👩🏻‍🦰💕 😍Beautiful & Slim Girl 🧝🏻‍♀️💗 💜Norml package 💜 🟣10 min Rs.1,000/=❤️🧚🏻( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 🟣15 min Rs.1,500/=❤️🧚🏻‍♀️( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 🟣20 min Rs. 2,000/=❤️🧚🏻Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 💗😘 30 min Rs 3000/= 👙 💋 👙Super session 👙💋 ( 🧝🏻‍♀️Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 💓5 min. 1500/=🧜🏻‍♀️ 💓10 min. 3000/=🧜🏻‍♀️ 💓15 min. 4000/=🧜🏻‍♀️ 💓20 min. 5000/=🧜🏻‍♀️ 🛀 Bath show 🧜🏻‍♀️👙🚿 🧡10 minutes 2000/=🦄 🧡15 minutes 3000/=🦄 🧡 20 minutes 4000/=🦄 ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds ) 💃🙈Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings ❤️❤️💖💘 🩵5 min. 1500/=🫦 🩵10 min. 2500/=🫦 🩵 15 min. 3500/=🫦 💋🥰💋 feeling sounds , hard talks , juice come out session 💋🥰💋 💜5 min. 1000/=❤️‍🔥 💜10 min. 1500/=❤️‍🔥 😘❣️😘 Roll play with ට් ෆ් , pussy playing 😘❣️😘 💚 5 min. 1000/=🧚🏻‍♀️ 💚 10 min. 1500/=🧚🏻‍♀️ 💗🦄💗 Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun)🦄 🦄05 min. 1000/=💘 🦄10 min. 2000/= 💘 🦄15 min. 3000/=💘 ❤️🫦❤️ Voice fun❤️🫦❤️ 🤎5 min. 500/=🧚🏻‍♂️ 🤎10 min. 1000/=🧚🏻 🤎15 min. 1500/=🧚🏻 ⚤👉 Don't ask for full 😡service ❌ 💰 Payment methods ➜➜bank transfer 💸& Ez 📲Cash Only💸 💗 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - 0765608523 📲🫦💖🔞 💓l'll give you nice & satisfied show 🛑 බොරු Slip ( බොරු Receipt) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි✅ පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 📳ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 2 days ago
2K 90
Lanka ads Superad image

Cam show 😍අරන් නෑ how sad...

𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 (💯genuine ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 📲 +94 765608523 💗 🧝🏻‍♀️𝙄’𝙢 Sasha...

International,Ampara,Anurad...

කාන්තාවන් සදහා පමණයි පලපුරුදු තෙරපි වරයෙකු වන මා කාන්තාවන් සදහා අවස්‍ය ඕනෑම විදිහක සම්බහානයන් සිදු කරනු ලැබේ විස්වාසය 100% සහාතිකයි visit only ආතරයිටිස් වැනි රෝග තත්වයන්ගෙන් පෙලෙන කාන්තාවන්හටද මාගේ සේවාව ලබා දිය හැක කාන්තා ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි සේවාවන් ලබා ගත හැක කරුණාකර පිරිමි පුද්ගලයන් කතා කිරීමෙන් වලකින්න I am an experienced therapist for women only. I am doing any type of treatment for women. Trust is 100% guaranteed. Visit only. I can also offer my services to women suffering from diseases like arthritis. Contact 0753242120

Boys | 2 days ago
1K 150
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන්ට පමනයි LADIES ONL...

කාන්තාවන් සදහා පමණයි පලපුරුදු තෙරපි වරයෙකු වන මා කාන්තාවන් සදහා අවස්‍ය ඕනෑම විදිහක සම්බහානයන් සිදු ක...

KIRIBATHGODA කිරිබත්ගොඩ

ɪ'ᴍ 𝙈𝘼𝙇𝙆𝙄💫ʟᴜxᴜʀʏ & ᴠɪᴘ🌼இன்றும் வாருங்கள்✨ғʀɪᴇɴᴅʟʏ & ʟᴏᴠᴇʟʏ ɢɪʀʟ🔰𝟸𝟽 ʏʀs 💛 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙏𝙊 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙃𝘼𝙇𝙁 🧡 𝙃𝘼𝙋𝙋𝙔 𝙀𝙉𝘿𝙄𝙉𝙂 💛 𝙁𝙀𝙀𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙈𝘼𝙎𝙎𝘼𝙂𝙀 🤎 𝙏𝙊𝙐𝘾𝙃 𝙊𝙆 🌼𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼 🔰𝘼𝙘 𝙎𝙞𝙣𝙜𝙡𝙚 𝙧𝙤𝙤𝙢 & 𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙝𝙚𝙙 𝙗𝙖𝙩𝙝𝙧𝙤𝙤𝙢 🔰𝙃𝙤𝙩 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 🔰𝙥𝙖𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 ♨️𝙃𝙄𝙂𝙃 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙏𝙔 & 𝙑𝙄𝙋 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀 𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙇𝙊𝘾𝘼𝙇 & 𝙁𝙊𝙍𝙄𝙉𝙂𝙉𝙀𝙍𝙎 NO FULL SERVICE ❌ NO SEX ❌ ☎️ 0715649209 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙮

Spa | 2 days ago
2K 300
Lanka ads Superad image

ʙᴛʙ♥️ᴛᴏᴜᴄʜ💛ғᴇᴇʟɪɴɢ❤️ʜᴀᴘᴘʏ...

ɪ'ᴍ 𝙈𝘼𝙇𝙆𝙄💫ʟᴜxᴜʀʏ & ᴠɪᴘ🌼இன்றும் வாருங்கள்✨ғʀɪᴇɴᴅʟʏ & ʟᴏᴠᴇʟʏ ɢɪʀʟ🔰𝟸𝟽 ʏʀs 💛 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙏𝙊 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙃𝘼𝙇𝙁...

Kandy මහනුවර

Girls and women only මම darshana ඕනම ප්‍රදේශයකට visit ok පාලුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මම සූදානම් ඔබගෙ රහස්‍යභාවය 100% රකිනව 💟Full Body Massage 💟Full service 💟Lip Kissing 💟Long time licking 💟Fingering 💟Full Body licking 💟Boobs Liking Any kind of service……………… Full Night Okay

Personal Ads | 2 days ago
562 60
Lanka ads Superad image

Any kind of massage for gir...

Girls and women only මම darshana ඕනම ප්‍රදේශයකට visit ok පාලුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මම ස...

Colombo,Kandy,Kegalle,Matal...

HI GENTLEMEN :- CALL NOW :- 0759017915 Hi Im SHANI Real Photo Age 27 💋 FULL SERVICE RS 5000 ❤️ well experienced spa treatment. ❤️ Today special punishment service. ❤️ Safe place. ❤️ Location :- KANDY නුවර (hotel TOPAS road) 🍆Doing spa treatments🍆 ❤️ Full body ❤️ Relax ❤️ Happy ending. ❤️ Punishment. ❤️ Body to body massage

Spa | 2 days ago
4K 150
Lanka ads Superad image

5000 FULL SERVICE & FUll BO...

HI GENTLEMEN :- CALL NOW :- 0759017915 Hi Im SHANI Real Photo Age 27 💋 FULL SERVICE RS 5...

Kandy මහනුවර

💖😘 BORELLA FULL SERVICE 4000/=💖😘 💖Location : බොරැල්ල Phone : 0758690786📱 💖FULL SERVICE Rs4000 /= 💖HI. DEAR 💥 💖AM. NETHU💥 💖MY .AGE 33💥 💖FULL SERVICE💥 💖Rs 4000/= 💥 💖1 HOUR 1 TIME 💥 💖THIS IS MY REALL💥 PICTURE 💯📷 💖AM. BEAUTIFULGIRL💥 💖AM. BORELLA💥 💖AM. DOING FULL SERVICE 3000/= 1 ur 1 time whit 💕💕MY PLEASE SEFTY CARPARK WITH VERY SEFTY & CLEAN PLEASE🚘👍💖 ====================== 💞කොහොමද ඔයාට 💞මම නෙතු 💞 මගේ වයස 33 🚘මම ඉන්නේ බොරැල්ලේ 💞ෆුල් සර්විස් Rs 4000/= 💞1 HOUR 1 TIME 💞 0758690786📲 **************************** 💖💞💞මම ඉන්නේ ආරක්ෂාකාරී සුවපහසු තැනක 💖💞💞 💖💖ඔයත් වැඩ රාජකාර නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද ?..💖💖 💖💖තවත් හිත හිතා ඉන්නෙ නැතුව ඉන්න මගේ ළඟට ජීවිතය අමතක නොවෙන මිහිරිත දැකීමක් විද ගන්න💖💖 📷මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක 💯💃💃 එන්න RELEX වෙන්න ❤️

Full Service | 2 days ago
7K 90
Lanka ads Superad image

💖😘BORELLA FULL SERVICE 40...

💖😘 BORELLA FULL SERVICE 4000/=💖😘 💖Location : බොරැල්ල Phone : 0758690786📱 💖FULL...

BORELLA බොරැල්ල