වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 2500 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් මීගමුව බ්‍රවුන්ස් බීච් ඒත්තුකාල FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADALI 29 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 2500/- WITHOUT ROOM LIP KISS OK 0710202413 NEGOMBO BROWN'S BEACH ETHTHUKALA ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
2K 30
Lanka ads Superad image

රු 2500 FULL SERVICE ඇත්තම...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක්...

Negombo BROWN'S BEACH ETHTH...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 3 weeks ago
3K 390

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 3 weeks ago
4K 420

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

BEAUTIFUL GIRL Rs 4000/= AT MAHARAGAMA 🌹🌸 🌹HI DEAR🌸🌸 🌹AM NISHA 🌸🌸 🌹MY AGE 27 🌸🌸 🌹FULL SERVICE 🌸🌸 🌹Rs 4000/= 🌸🌸 🌹 WITH ROOM 🌸🌸❌ no lipkiss no annel🚫💕 suk with condom 💕 suck ok..bood suck ok..liking ok any piston ok ➡️THIS IS MY REALL PICTURE📷 ➡️AM A VERY SLIM BEAUTIFUL GIRL ➡️AM AT MAHARAGAMA MY PRIVATE PLACE🚘🚘🚘🚘 ➡️AM DOING FULL SERVICE 4000/= 1 ur 2 time 6000/= whit ROOM🕧🕧🕧🕧 ➡️MY PLEASE SEFTY CAR PARK WITH VERY SEFTY & CLEAN PLEASE🚘👍😊 📲 0770620511ARE WELCOME 🌹 100% REALL PICTURE 📷 🌸මම නිශා මම ඉන්නේ මහරගම මගේ PRIVATE PLACE එකේ🚘 මේ මගේ ඇත්ත PHOTO එක📷 මම VERY SLIM BEAUTIFUL GIRL🌸 FULL SERVICE Rs 4000/= 1ur 2 time 6000/=with ROOM🕧 ඇගට සහ මනසට සුවයක් ලබාගන්න එන්න Rs 4000/= මහරගම මගේ PRIVATE PLACE එකට🚘🚘🚘🚘 📲 0770620511 📲 🌹නිකරුනේ ඇමතුමි ලබාදීමෙන් වලකින්න එය ඔබේ කාලය නාස්ති කරගැනීමක් ❌ Come Rex You Body & mind🌟🌟 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

Personal Ads | 3 weeks ago
1K 0
Lanka ads Superad image

BEAUTIFUL GIRL Rs 4000/= AT...

BEAUTIFUL GIRL Rs 4000/= AT MAHARAGAMA 🌹🌸 🌹HI DEAR🌸🌸 🌹AM NISHA 🌸🌸 🌹MY AGE 27 🌸🌸 🌹F...

Maharagama මහරගම

YOUNG & EXPERIENCED GIRL'S THERAPIST'S CLEAN & 100% GENUINE MASSAGE SERVICE Only Foot Massage = Rs 2000/- ( 30 Minutes) Foot , Head and Shoulder Massage = Rs 3500/- (1 Hour ) Foot , Head and Shoulder Massage = Rs 4000/- ( 1 and Half hours ) Pedicure Massage = Rs 4000/- Manicure Massage = Rs 2000/- Face Massage = Rs 2500/- (30 Minutes) Contract Number = 0742610334 New Nature Foot Care 8A Vajira Road Bambalapitiya Colombo 04

Spa | 3 weeks ago
2K 330

GENUINE FOOT, HEAD & SHOULD...

YOUNG & EXPERIENCED GIRL'S THERAPIST'S CLEAN & 100% GENUINE MASSAGE SERVICE Only Foot Massage...

Colombo 04 Bambalapitiya Vi...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 3 weeks ago
4K 300
Lanka ads Superad image

ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙන් ගන්නවා...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

RATMALANA රත්මලාන

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/= ❤️‍🔥Body To Body Massage 💐Feeling Massage 🍀Realax Massage 🌵Happy Ending ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟢 2 Girls Same Time for 1 Customer Full Body Massage 🟡 Nugegoda Only Rs 1500/= ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Special Offer for 3 Day's 🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් 🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ☎️ 0769391781 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා 🟣There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 ඔයාට කැමති Girls ලා දෙන්නෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500 ට 🟢You can choose two girls for Rs. 1500 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 Full Body Massage Rs 1500/= for 2 Girls 💚 Head Massage 💙 Foot Massage 💜 Oil Massage ❤️ Lotion Massage 💛 Relaxing Massage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️‍🔥Body To Body Massage 💐Feeling Massage 🌵Happy Ending ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Clean and Safety Place 🟢 Friendly Girls ⚫ Hidden Car Parking ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥 🔴This special offer is from us only🔴 💚 ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ගන්න සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚 🟦The total amount to take two girls at once is only 1500 rupees ☎️ 0769391781 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spa | 3 weeks ago
1K 180
Lanka ads Superad image

රු 1500 ට ගැහැණු ළමුන් දෙදෙ...

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/= ❤️‍🔥Body To Body M...

NUGEGODA නුගේගොඩ

සීදූව කටුනායක රු 5500 ෆුල් සර්විස් හෝටල් කාමරය සමග කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 5500/- WITH HOTEL ROOM නයිට් රු 17000/- හෝටල් කාමරය සමග වයස අවුරුදු 25 ASHANI 0763275744 SEEDUWA KATUNAYAKE NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITHOUT CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM

Full Service | 3 weeks ago
2K 90
Lanka ads Superad image

අවු 25 GIRLFRIEND EXPERIENC...

සීදූව කටුනායක රු 5500 ෆුල් සර්විස් හෝටල් කාමරය සමග කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕ...

SEEDUWA KATUNAYAKE සීදුව කට...

UNMARRIED KUMARI AGE 33 RS 4500 WITH ROOM ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ගන්න - UNMARRIED GIRL WITH CONDOM SUCKING - LIKING OK කොට්ටාව පන්නිපිටිය ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග ඇත්තම ෆොටෝ එක නදී අවු 33 UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් FULL SERVICE WITH ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 4500/- FULL NIGHT WITH ROOM RS 13,500/- 0778042724 KOTTAWA PANNIPITIYA NO ANAL NO LIPS KISS REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
3K 90
Lanka ads Superad image

UNMARRIED KUMARI AGE 33 RS...

UNMARRIED KUMARI AGE 33 RS 4500 WITH ROOM ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ගන්න - UNMARRIED GIRL WITH...

KOTTAWA PANNIPITIYA

HI GENTLEMEN :- CALL NOW :- 0759017915 Hi Im SHANI Real Photo Age 27 💋 FULL SERVICE RS 5000 ❤️ well experienced spa treatment. ❤️ Today special punishment service. ❤️ Safe place. ❤️ Location :- KANDY නුවර (hotel TOPAS road) 🍆Doing spa treatments🍆 ❤️ Full body ❤️ Relax ❤️ Happy ending. ❤️ Punishment. ❤️ Body to body massage

Full Service | 3 weeks ago
3K 60
Lanka ads Superad image

5000 FULL SERVICE & FUll BO...

HI GENTLEMEN :- CALL NOW :- 0759017915 Hi Im SHANI Real Photo Age 27 💋 FULL SERVICE RS 5...

Kandy මහනුවර

NIGHT OK රිස්ලා ලස්සන මුස්ලිම් කෙල්ල ඇත්තම ෆොටෝ එක • FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITH CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • WHITE SKIN • SLIM BODY • 36 YEAR OLD • REAL PHOTO • LIP KISS OK × NO VISIT ✓ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT WITH HOTEL ROOM RS 7000/- NIGHT OK 4 SHOTS WITH HOTEL ROOM RS 35000/- # 0710929924 CALL ANSWER BY RISLA OR PRIYANKARA කතාකරන්න රිස්ලා ට හෝ ප්‍රියන්කර ට ✓ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM ✓ HIDDEN CAR PARKING නුවර පාර කටුගස්තොට KANDY RD KATUGASTHOTA ALAWATHUGODA MATALE නිකරුනේ ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වළකින්න. එනවනම් පමණක් කතා කරන්න

Full Service | 3 weeks ago
2K 90
Lanka ads Superad image

HOT MUSLIM GIRL Rs 7000/- W...

NIGHT OK රිස්ලා ලස්සන මුස්ලිම් කෙල්ල ඇත්තම ෆොටෝ එක • FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUC...

KANDY RD KATUGASTHOTA

HI I AM ROSY 32 YEAR'S OLD HOT & SEXY REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAUTIFUL BOOBS 🌻 RED NIPPLE'S 🌻 SMALL PUSSY 💖 I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY 32 YEARS OLD GIRL 🧩 FULL SERVICE WITH ROOM RS 6000/= ONE HOUR 🧩 NIGHT OK 🌷 LOCATION: KOCHCHIKADE කොච්චිකඩේ ☎️ CONTACT: 0767643858 🩵 Morning 9 to Evening 5 🌼 BOOB'S SUCK OK 🌼 PUSSY LICKING OK 🌼 DOGGY STYLE OK 🌼 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🌼 HIDDEN CAR PARKING 🔥 REAL SEX REAL FUN 🔥 GIRLFRIEND EXPERIENCE 💜 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING

Full Service | 3 weeks ago
2K 0
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE WITH ROOM RS 6...

HI I AM ROSY 32 YEAR'S OLD HOT & SEXY REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAUT...

KOCHCHIKADE කොච්චිකඩේ

HI I AM ROSHEL 32 YEAR'S OLD HOT & SEXY REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAUTIFUL BOOBS 🌻 RED NIPPLE'S 🌻 SMALL PUSSY 💖 I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY 32 YEARS OLD GIRL 🧩 FULL SERVICE WITH ROOM RS 6000/= ONE HOUR 🧩 NIGHT OK 🌷 LOCATION: DANKOTUWA දන්කොටුව ☎️ CONTACT: 0774101635 🩵 Morning 9 to Evening 6 🌼 BOOB'S SUCK OK 🌼 PUSSY LICKING OK 🌼 DOGGY STYLE OK 🌼 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🌼 HIDDEN CAR PARKING 🔥 REAL SEX REAL FUN 🔥 GIRLFRIEND EXPERIENCE 💜 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING

Full Service | 3 weeks ago
1K 0
Lanka ads Superad image

Rs 6000 WITH HOTEL ROOM

HI I AM ROSHEL 32 YEAR'S OLD HOT & SEXY REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAU...

දන්කොටුව DANKOTUWA

We are a young beautiful clean important couple aged 25 and 30. Only important people who want to meet us call. If you have a place around Colombo we can come to the place. Our services are below.100% genuine couple ⚡ Home And Hotel visit ⚡ Couple To Couple ⚡ couple To single ⚡ lesbian ⚡ live cam sevice 📷 (high quality cameras ) 100% genuine details and 100% genuine couple Please call more details 077-9183718 (whatapp or call)

Personal Ads | 3 weeks ago
2K 30
Lanka ads Superad image

*Couple visit Home and Hote...

We are a young beautiful clean important couple aged 25 and 30. Only important people who want to me...

International,Ampara,Anurad...

සැප හොයන ඇන්ටිලාට. කිසිදා නොවිදි සැපක් ගන්න. මම එන්නමි ලගට. කැමති ඔනම විදියට. මට29. සිහින් සිරැරක් ඇත. අවශ්‍ය නමි මට කතා කරන්න.

Personal Ads | 3 weeks ago
678 60
Lanka ads Superad image

For ladies

සැප හොයන ඇන්ටිලාට. කිසිදා නොවිදි සැපක් ගන්න. මම එන්නමි ලගට. කැමති ඔනම විදියට. මට29. සිහින් සිරැ...

Kurunegala