වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

♥️SLIM GIRL FULL SERVICE 5000/=MAHARAGAMA ♥️ FULL SERVICE PRIVET APPARTEMENT MAHARAGAMA 0740572487 😊im Nathasha..friendly girl 🌺 23 years hot & young more unmarried girl👩🏻‍🦰 🙃white skin & Slim Figure Cute Girl 🔥 Modeling fresh girl 😍 Do you want to approach a 23 year old girl, then come and see, I will give you an experience like never before 😍🤭 🚗 Location - MAHARAGAMA MY PRIVET APPARTEMENT 🌸 FULL SERVICE 👉Rs.5000/= With Room 👉ONE HOUR 2 SHOTS Rs 8000/=With Room ABOUT FULL SERVICE 👇👇 🍌Suc.ki.ng Ok (with condom ) 😋B.o.o.bs ok 👅 liking ok 💃 Any position is ok 📸 100% Real Photo💯 🚫No Visit 🚫No Night 🚫No lipkiss 🚫No Annel ☎️ Pls call genuine customers 😎 Talk to genuine customs only, don waste My time by taking fake calls ❌🙏

Full Service | 1 day ago
13K 720
Lanka ads Superad image

♥️SLIM GIRL FULL SERVICE 50...

♥️SLIM GIRL FULL SERVICE 5000/=MAHARAGAMA ♥️ FULL SERVICE PRIVET APPARTEMENT MAHARAGAMA...

Maharagama මහරගම

SUCKING - LIKING OK බිනරි අවු 27 කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 4300/- ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4300/- රුම් එකත් එක්ක වයස අවුරුදු 27 බිනරි 0760796472 KOTTAWA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 4300/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
2K 210
Lanka ads Superad image

AGE 27 FULL SERVICE RS 4300...

SUCKING - LIKING OK බිනරි අවු 27 කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 4300/- ඇත්තම ෆොටෝ එක UN...

KOTTAWA | කොට්ටාව

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM SHANI 32 YEARS OLD FULL SERVICE WITHOUT HOTEL ROOM 1 HOUR RS 5000/- KANDY 0754118012 SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER

Full Service | 1 day ago
1K 60
Lanka ads Superad image

RS 5000/- FULL SERVICE WITH...

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM SHANI 32 Y...

Kandy මහනුවර Digana දිගන

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND SMALL PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• ලොකේෂන් නිට්ටඹුව තිහාරිය අත්තනගල්ල පස්යාල වයස 32 නම සඳලි 0718963697 One hour 1 shots 3700 With room One hour 2 shots 7000 With room 2 hour 2 shots 9000 With room පැයට රූම් එකත් එක්ක 3700 පැයට ශොට් 2 රු 7000 පැය 2 ශොට් 2 රු 9000 ••••••••••••••••••••••••••• NITTABUWA THIHARIYA PASYALA 0718963697 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
1K 150
Lanka ads Superad image

RS 3700 WITH HOTEL ROOM FUL...

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUT...

NITTABUWA THIHARIYA PASYALA

Hii guys ❤I'm Dinithi ( දිනිති ) 👩🏻‍🦰 ❤Age 28 🎀This is a my real picture 👇👇 🎀Clear camera 📷 🎀Without face😷 🎀Audio verification and 🎀Video verification Rs.200/=🎥 ⭕ මගේ ඇඩ් එකේ කිසිදු වංචාවක් සිදු වන්නේ නැත..💯 🎈𝐌𝐘 𝐏𝐀𝐂𝐊𝐀𝐆𝐄𝐒🎈 💞05 minute Rs.700/=👉 ( B.oobs palaying and pussy show 🥰) 💞10 minute Rs.1200/=👉 (full body show B.oobs palaying and pussy show 🥰) 💞15 minute Rs.1500/= 👉(Hot sound naked show & B.oobs & pussy playing🥰) 💞20 minute Rs.2000/= 👉(Hard talking fingering hot sound pussy playing 🥰) 💞25 minute Rs.2500/= 👉(Hard talking fingering hot sound pussy playing 🥰) 💞30 minute Rs.3000/= 👉(Hard talking fingering hot sound pussy playing 🥰) 🙂With face packages😋 💞05 minute Rs.1000/=👉 (full body show B.oobs palaying pussy show 🥰) with face 💞10 minute Rs.2000/= 👉(Hot sound naked show & B.oobs & pussy playing🥰) with face 💞15 minute Rs.3000/= 👉(Hard talking fingering hot sound pussy playing 🥰) with face 💞20 minute Rs.4000/= 👉(Hard talking fingering hot sound pussy playing 🥰) face ⛔NO photo sharing ❌ 🏷🏷𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 𝕠𝕟𝕝𝕪 👉 🏷Payments method on Bank 💵💵 📱0729158413

Live Cam | 1 day ago
2K 210
Lanka ads Superad image

WITH FACE 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 𝐆𝐞𝐧...

Hii guys ❤I'm Dinithi ( දිනිති ) 👩🏻‍🦰 ❤Age 28 🎀This is a my real picture 👇👇 🎀Clear camera...

LIVE CAM SHOW

full service and full body massage clen boy. 😚My service😚 😛Full service 😛full body massage 😛anal ok 😛Visit ok(home and hotel room) 😛pussy luking ok 😛body kising ok 😛BDSM ok 😛Coupl service ok 😛Women group sex,FFM,Cuckold 😛Threesom ok 😛One day travel ok. 😛boyfriend or husban experience ok. 😛Party/Clube/dayout/enjoy travel ok. ALL KIND OF SERVICES FOR LADIES AGE NO PROBLEM FULL SERVICE PUNISHMENT BEST SERVICE FOR VIP LADIES, MADAM AUNTY WHATSAPP OR CALL

Personal Ads | 1 day ago
352 0
Lanka ads Superad image

MASSAGE TREATMENT AND FULL...

full service and full body massage clen boy. 😚My service😚 😛Full service 😛full body massage...

International,Ampara,Anurad...

ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුරුලට. මම ශලනි REAL PHOTO ATTACHED 1.5 HOURS SHOTS 2 FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM RS 4500/- LIP KISS OK BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK ANY POSITION OK NO NIGHT NO VISIT NO ANAL HI DEAR GENTLEMAN'S I AM SHALANI AGE 34 THIS IS MY MY REAL PIC GOOD HOTEL ROOM & VEHICLE PARKING AVAILABLE JA-ELA ජාඇල EKALA ඒකල 0764771214 SUCK OK WITH CONDOM LIP KISS OK LICking OK ok ANY POSITIONS OK ---------------------------------------------- 1.05 HOURS 2 SHOTS RS 4500/= WITH COMFORTABLE HOTEL ROOM SLIM BODY WITH WHITE SKIN BEAUTIFUL BOOBS WITH RED NIPPLE'S HOT AND TIGHT SWEET PUSSYCAT 🚫🚫 NO ANAL 🚫🚫 NO VISIT හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙන නිසා ගාන අඩු කරන්න කියන්න එපා මුදලට සීමා නොවු වින්දනයක් ROMANTIC / LOVELY / FRIENDLY GIRL ඔබට උපරිම සේවාවක් ලබා ගැණීමට මා හමුවන්න

Full Service | 1 day ago
13K 930
Lanka ads Superad image

ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුර...

ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුරුලට. මම ශලනි REAL PHOTO ATTACHED 1.5 HOURS SHOTS 2 FULL SERVICE WIT...

JA-ELA ජාඇල EKALA ඒකල

AGE 26 VERY BEAUTIFUL FRIENDLY GIRL වාරියපොළ ෆුල් සර්විස් රු 6000 Hi!! Gentleman’s! 🌺 im teena , 26 years old. friendly,beautiful, cute & girl. 💯real picture °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🍃Great quality service from Kurunagala wariyapola කුරුණෑගල වාරියපොල °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🌿 Full service 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/=💦one hour one shot with out room 🌙 Full Night 1️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/=💦 👫Threesome 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/= °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🍀Girl friend feelings 🍀Special feelings °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🚫no A.N.A.L 🍌Suck with out condom 💃Any position 👅Licking 🦢Boobs suck 6️⃣9️⃣ 🚫no visit 🚘Parking available 🏙️ Hotel room °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ලස්සනට තියෙන පිරිසිදු තැනක්... එ වගෙම ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෙක් .... මග ඔබට සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මගේ ගාවට (ආදරණීය සේවාවක් ලබා ආදරයෙන් බෙදා ගන්න)💐 කරුනාකර නිකරුනේ දුරකථන ඇමතුම් ගැනිමෙන් වලකින්න 📲My Contact Number : 0711032503 KURUNEGALE Wariyapola

Full Service | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE RS 6000/- KURU...

AGE 26 VERY BEAUTIFUL FRIENDLY GIRL වාරියපොළ ෆුල් සර්විස් රු 6000 Hi!! Gentleman’s! 🌺 im teen...

Kurunegala Wariyapola කුරුණ...

සීදූව කටුනායක රු 5500 ෆුල් සර්විස් හෝටල් කාමරය සමග කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 5500/- WITH HOTEL ROOM නයිට් රු 17000/- හෝටල් කාමරය සමග වයස අවුරුදු 25 ASHANI 0763275744 SEEDUWA KATUNAYAKE NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITHOUT CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM

Full Service | 1 day ago
1K 150
Lanka ads Superad image

අවු 25 GIRLFRIEND EXPERIENC...

සීදූව කටුනායක රු 5500 ෆුල් සර්විස් හෝටල් කාමරය සමග කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕ...

SEEDUWA KATUNAYAKE සීදුව කට...

RS 4500/- WITH ROOM FULL SERVICE ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්නම් කාමරය සමග රු 4500/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ↪️ HI SIR I AM NADI නදී ↪️ I AM DOING FULL SERVICE. 🩵 30 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💠 No ANL 💠 NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔃 PANNIPITIYA පන්නිපිටිය , KOTTAWA කොට්ටාව •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💘 FULL SERVICE ONE TIME RS 4500/- ⏭️ WITH HOTEL ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⏺️ THIS IS MY REAL PHOTO ↪️ REAL ESCORT GIRL 📲 THIS IS MY NUMBER 0776225307 🆗 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🆗 HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
1K 30
Lanka ads Superad image

REAL S..E..X..Y FUN WITH NA...

RS 4500/- WITH ROOM FULL SERVICE ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්නම් කාමරය සමග රු 4500/-...

PANNIPITIYA පන්නිපිටිය , KO...

hi girls plzz call romans pussi kiss bood kiss full savei kandy 3000 Home room visit ok

Full Service | 1 day ago
240 240
Lanka ads Superad image

hi i am boy

hi girls plzz call romans pussi kiss bood kiss full savei kandy 3000 Home room visit ok

Kandy,Colombo

📩Message WhatsApp 0762601048 🧚‍♀️I am Eshani 🕰️23 Years Old 🏠From Moratuwa 🔞No full service 🙏 1️⃣Rs 1000=10 minutes🍎B00bs and🍩pu$$y play 2️⃣Rs2000=20 minutes🍎🍩🦹‍♀️play With face 3️⃣Rs3000=30 minutes🍎🍩🦹‍♀️💃play with dance 📲Ez cash 0762601048 📲M cash 0711450651 🏧Bank transfer(Online/Deposits) 📩Message WhatsApp 0762601048

Live Cam | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

🧜‍♀️New👙Video🧚‍♀️Calls👸

📩Message WhatsApp 0762601048 🧚‍♀️I am Eshani 🕰️23 Years Old 🏠From Moratuwa 🔞No full servi...

International,Ampara,Anurad...

Im Dinithi... ❤Age 26... 💐This is a my real picture 👇👇 💐Clear camera 📷 💐Witut face😷 💐Audio verification free 🎈My Packages🎈 💞10 minute Rs.1000/=👉 (full body show B.oobs playing) 💞15 minute Rs.1500/= 👉(full body show B.oobs & playing) 💞20 minute Rs.2000/= 👉(full body show B.oobs & playing with hot voice) 💞30 minute Rs.3500/= 👉(full body show B.oobs & playing with hot voice) ⭐Roll play package ⭐ 👉05 min - 1000/= 👉10 min - 1500/= 👉15 min - 2000/= 👉20 min - 2500/= *Audio Pakege* 👉 07 MIN = Rs 500/= 👉 15 MIN = Rs 1000/= 👉 25 MIN = Rs 1500/= 👉 If you need Live video verification, i will charge.Rs.200/= 🙏🏻 Rs.200 ක් වැනි සුළු මුදලක් ගෙවා vedio verification ලබා ගැනීමට කාරුණික වන්න. නිකරුනේ video verification ඉල්ලා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපතේ නොයවන්න. 👉 Audio verification free. ✨️⛔NO pto sharing ❌ 🏷Video verification Rs.200/=🏷𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 𝕠𝕟𝕝𝕪👉 📞0757931683🏷Payments metd on Bank 💵💵 ez cash 👍

Live Cam | 1 day ago
1K 60
Lanka ads Superad image

Whatsapp Live Cam Show

Im Dinithi... ❤Age 26... 💐This is a my real picture 👇👇 💐Clear camera 📷 💐Witut face😷 💐Au...

Genuine Cam Service

හායී... මම හංසි අවු 25 WHITE SKIN RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY UNMARRIED GIRL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 TIME RS 6000/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0755582344 NITTABUWA නිට්ටඹුව •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO VISIT NO ANAL NO LIPS KISS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
1K 60
Lanka ads Superad image

AGE 25 UNMARRIED GIRL FULL...

හායී... මම හංසි අවු 25 WHITE SKIN RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT...

NITTABUWA

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 2500 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් මීගමුව බ්‍රවුන්ස් බීච් ඒත්තුකාල FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADALI 29 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 2500/- WITHOUT ROOM LIP KISS OK 0710202413 NEGOMBO BROWN'S BEACH ETHTHUKALA ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
2K 30
Lanka ads Superad image

රු 2500 FULL SERVICE ඇත්තම...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක්...

Negombo BROWN'S BEACH ETHTH...

//