වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

❣️ Live Cam Show❣️ 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified.This is 💯 My Real pic. Im 28 years old 📌 Clear Camera 📷 All package without face only 😎 Video verification 200/= ❣️ My packages ❣️ 1️⃣ 5 Minutes 500/= Boobs & pussy Show only 2️⃣ 10 Minutes 1000/= Boobs pussy Show and ply 3️⃣ 15 Minutes 1500/= Full Body and pussy fingering Show 4️⃣ 20 Minutes 2000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show 5️⃣ 30 Minutes 3000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice ❣️Roll play or Dress change Girl friend / Ex girl friend /Teacher / Nurse... 5 min - 1000/=, 10 min - 1500/=, 15 min - 2000/=, 20 min - 2500/= 👸Peeing show 700/=

Live Cam | 1 day ago
3K 180
Lanka ads Superad image

𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧...

❣️ Live Cam Show❣️ 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified.This is 💯 My Rea...

𝑴𝒚 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒉𝒆𝒅

18+ ONLY මේ මගේම PHOTO එකක් BIG BOOBS CAM SHOW I'm SHENU Age 28 Boobs size 38 I'm a Genuine girl.👉This service only for genuine customers.🙋‍♀️ 👉No Full service ❌ 📸 CLEAR CAMERA පැහැදිලි කැමරා 😘 HOT AND SEXY GIRL හොට් සෙක්සි කෙල්ල...👅 REAL PHOTO Don't asking photos sharing photos👆🏻 🔥full genuine service 👌💯💯cheat messages or calls blocked.⚠️📵🙏 මගේ ඇඩි එක VERIFIED ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 ⭕ Video Verification 400/= ⭕ Audio Verifications Free 💝🌹💖 #Cam Show Package 💟💝 🔘 5 Min Rs 1000/= 🔘 10 Min Rs 1400/= 🔘 15 Min Rs 1800/= 🔘 20 Min Rs 2500/= 🔳 Verification Rs 400/= 🍁🍁Special Package 🍁🍁 💋 Only Voice Fun Rs 1000/= (10 min) 💬 Only Sex Chat 10 Min Rs 1000/= ( with 5 photos) 🛀 Golden Shower Show Rs 3500/= (10min) 🍆Vegetable fun Rs 4500 (20 min ) 👉 මුදල් දැමූ සැනින් සේවය ලබා දේ ✅✅✅ +94760532346 WhatsApp 💵 Payments Method 💵 🔴 Bank Transfer 🏧 💳 🔴 Ez cash 📳 Real live cam show live cam show live cam 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌

Live Cam | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

CAM SHOW BIG BOOB'S අලුත්ම...

18+ ONLY මේ මගේම PHOTO එකක් BIG BOOBS CAM SHOW I'm SHENU Age 28 Boobs size 38 I'm a Ge...

100% REAL VIDEO VERIFIED

❤️ PUSSY Licking 👅 ❤️ Nipples Licking 👅 ❤️ Nipples Massage, ❤️ Kissing 💋 for Ladies with more other service to fulfill your lust.💦💦🤏🖕💆‍♀️❤️ ❤️I can do for you whatever you want.❤️ Licking all parts of your body Licking pussy 🌮💋(long time) Analingus(rimming) 🍑👅 Anal 🍩 🍌 sex Pussy 🌮 sex Threesome with 2 girls🥰 💋French kissing 😘 👄Body licking 👅 👄BF Experience 👄Pussy Licking👅 👄Boobs Licking👄 👄BDSM💪 I want to lick ladies ass & whole body. No age limit. I can visit your place at any time. I can satisfy you & your personal needs.

Personal Ads | 1 day ago
222 0
Lanka ads Superad image

කන්තාවන් සදහා Pussy And Ana...

❤️ PUSSY Licking 👅 ❤️ Nipples Licking 👅 ❤️ Nipples Massage, ❤️ Kissing 💋 for Ladies with more...

Colombo,Dehiwela-Mount Lavi...

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB'S REAL PHOTO ATTACHED GENUINE VERIFIED SHOW VIDEO VERIFICATION RS 300 AUDIO VERIFICATION FREE 🌹 10 min 1000/- 🌷Full body Show 🌷Boobs Show 🌷Pussy Show 🌹 15 min 1500/- 🌷Full Bod Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Fingering & 🌷Juice Out 🌹 20 min 2000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass show 🌷Fingering & 🌷Juice out 🌹30 min 3000/- 🌷Full Body Show 🌷Boobs Playing 🌷Pussy Playing 🌷Ass Playing 🌷Fingering 🌷Hot Sound 🌷Juice Out & 🌷Happy Ending 👙10 min 1000/- 👙15 min 1500/- 👙20 min 2000/- 👙30 min 3000/- ✅Audio Verification Free ✅Video Verification 300 ❌No Full Service ❌No Photo Sharing ❌No Voice Message ✅ Whatsapp Only ❌ නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා. Pls Block කරනවා. ❌බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න. 🙏🙏 Thank You.🙏🙏 0703300954 WhatsApp # Real cam show # Lesbian cam show # Cam girl

Live Cam | 1 day ago
752 30
Lanka ads Superad image

FREE AUDIO VERIFICATION - V...

FANTASTIC GIRL, FANTASTIC NUDE LIVE CAM SHOW HI... I'M SANDRA 30 YEARS OLD SLIM BODY - HOT BOOB...

International,Ampara,Anurad...

🛖🛖NEGAMBO FULL SERVICE 5000🛖🛖 🧚Hai der🧚 🙋මම ශෂිනි🙋 💁මම ඉන්නවා මීගමුවෙ (NEGAMBO ) 💁වයස අවුරැදු 30 👍👍කිසිම කලබලයක් නැතුව ඔයාලට සුපිරි ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන් 🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷 👉My package 👉1 hour 1 shot 5000(with out room) 👉1 hour 2 shot 8000 (with out room) 👉2 hour 2 shot 10000(with out room) 👉Golden shower ok(extra 1000) 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 💁MY CONDITION 👉Liking suk ok 👉boobs suk ok 👉boobs size 42 👉69 ok 👉suck ok 👉doggi steal ok 👉Aney All ok 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 ❌NO VISIT ❌NO NIGHT ❌NO VIDEO CALL ❌NO SPA 👍Only hotel room සුවපහසු පිරිසිදු හෝටල් කාමර ඇත. ඔබගේ වාහනය නවතා ගැනීමට සියලු පහසුකම් ඇත ☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️ මගේ දුරකථන අංකය 0711100239 Whatsapp no 0711100239 🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻 ආතල් ගන්න බොරැවට කෝල් කරන්න එපා.ඔබට මගේ සේවාව අවශ්‍ය නම් පමනක් කෝල් එකක් දෙන්න.බොරැවට කෝල් අරගෙන කරදර කරනවානම් බ්ලොක් කරනු ලැබේ

Full Service | 1 day ago
2K 60
Lanka ads Superad image

Rs 5000 FULL SERVICE 1 HOUR

🛖🛖NEGAMBO FULL SERVICE 5000🛖🛖 🧚Hai der🧚 🙋මම ශෂිනි🙋 💁මම ඉන්නවා මීගමුවෙ (NEGAMBO ) 💁වයස...

Negombo මීගමුව

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 1 day ago
3K 270
Lanka ads Superad image

SUPER FEELING HAPPY ENDING...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

රත්මලාන RATMALANA NEW SPA

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 1 day ago
3K 270

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 1 day ago
2K 120

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

Professional Swedish massage only Please schedule an appointment at least 2 hours in advance. Stickily Professional Swedish massage only; no other kind of service is provided ❌❌❌ Naturopathic medicine is a system that uses natural remedies to help the body heal itself. It embraces many therapies, including herbs, massage, acupuncture, exercises, and nutritional counseling. Professional Swedish massage includes naturopathic medicine Benefits of Swedish massage: May treat neck pain May treat shoulder pain May treat back pain May treat headache May treat anxiety May lower blood pressure May treat fibromyalgia May improve sleep quality May treat premenstrual syndrome (PMS) May treat symptoms of depression May treat cancer symptoms relief May improve circulation

Massage | 1 day ago
834 60
Lanka ads Superad image

Professional Swedish Massag...

Professional Swedish massage only Please schedule an appointment at least 2 hours in advance. St...

Maharagama

ඔබ දැනුවත්ද? එක් මිලක්, වෙබ් අඩවි 4ක්, දැන්වීම් 4ක් 📵📵📵 සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුම් සදහා ප්‍රතිචාර නොදක්වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඔබට දැන්වීමක් පලකර ගැනීමට අවශ්‍යනම් පමණක් WhatsApp මගින් පණිවිඩයක් තබන්න. https://lankaads.com/ https://sladds.com/ https://www.nastilanka.com/ https://lanka-ad.com/ ABC ADS මගින් දැන් පැය 24 පුරාම ඔබට අවශ්‍ය ඕනැම දැන්වීමක් එසැනින් ලංකා ඇඩ්ස් හි පලකර ගත හැකිය. ❆ ආයුබෝවන් ❆ ඕනෑම දැන්වීමක් විනාඩි 5 න් පලකරමුද ? 🛑 අපි ABC Ads 🛑 ලංකා ඇඩ්ස් Lanka Ads වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන දැන්වීම් නියෝජිත 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්. 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක. 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 📞 0771318189 WhatsApp Only 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Ad Agent | 1 day ago
402 30

One price, 4 websites, 4 ad...

ඔබ දැනුවත්ද? එක් මිලක්, වෙබ් අඩවි 4ක්, දැන්වීම් 4ක් 📵📵📵 සාමාන්‍ය දුරකථන ඇමතුම් සදහා ප්‍රතිචාර...

International,Ampara,Anurad...

1 Hours - 3000 2 Hours -5000 Full Night- 10000 ඔබට කැමති පරිදි පැකේජයන් වෙනස් කර ගත හැකිය. අපිව අමතන්න, Whatsapp - 0764414451 📌️I'm 27 years old. 📌️well educated & decent, smart, hadsome boy. 📌️looking for a girl, couples, women only. 📢100% රහස්‍යභාවය තියාගෙන හොඳ fun එකක් ගන්න කැමති අක්කලා, නංගිලා, ඇන්ටිලා, කපල් කතා කරන්න. 📌️Any Massage Services or Any sex Services 📌️3some ✔️ 📌️licking✔️ 📌️lip kiss✔️ 📌️boobs licking & sucking✔️ 📌️any position fuck✔️ *If u choose me, # we can enjoy well. Satisfaction is 100%. VERY CLEAN AND HANDSOM BOY MASSAGE FOR LADIES ෆුල් බොඩි මසාජ් HEAD MASSAGE FOOT MASSAGE FEELING MASSAGE FULL-SERVICE ෆුල් බොඩි මසාජ් ෆීලින්ග් මසාජ් සතුටු අවසානයක් හුදෙකලා වි සිටින කාන්තාවන් සදහා විශේෂ සේවාවක් ලබා දෙනු ලබෙි HOTEL OR HOME VISIT OK නිවසට හෝ ඔබ සිටින ස්ථානය ට පැමිණ සේවාව ලබා දෙනු ලැබේ . ONLY FOR LADIES කාන්තාවන්ට පමණයි VIP LADIES MASSAGE OR ANY SERVICE ALL KIND OF SERVICES FOR LADIES IN SRI LANKAN LADIES (වයස ප්‍රශ්නයක් නැත) AGE NO PROBLEM FULL SERVICE PUNISHMENT BEST SERVICE FOR VIP LADIES, MADAM AUNTY 📌️ඉක්මනින් අපිව අමතන්න ( 0764414451) Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. 📌️💋WHATSAPP -https://wa.me/qr/QUR7M7SYLPNUM1 ( 0764414451) කාන්තාවන් සදහා පමණයි. ඉතාම අඩු මිලට Home visit or Hotel Room 100% රහසිගතයි. ඔබට ඔබේ සිතැඟි පරිදි fantasy ආසාවල් හෝ සම්භාහන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්න. මේ වනවිට ජාත්‍යන්තර පාසල් ගුරුවරියන්, හෙදියන්, විධායක නිලධාරිනියක්, නීතිඥවරියක්, ව්‍යාපාරික කාන්තාවන් හා ගෘහනියන් වැනි සමාජගත වැදගත් රැකියාවල නිරතවන අය මා හා සම්බන්දවී සේවය ලබාගන්නා අතර ඔවුන්ගේ රහස්‍ය භාවය කිසිදුලෙසකින් පලුදුවී නොමැති අතර ඔබගේ රහස්‍ය භාවයද එලෙසින්ම සුරකින බව සහතික වෙමි....... Any Massage Services or Any sex Services Only for ladies

Boys | 1 day ago
1K 0
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන්ට පමනයි LADIES ONL...

1 Hours - 3000 2 Hours -5000 Full Night- 10000 ඔබට කැමති පරිදි පැකේජයන් වෙනස් කර ගත හැකිය. අපිව අ...

Colombo

🌸 Hi 🌸 👭මම ashi👭 👭වයස 26👭 👩🏼‍⚖️ මේ photo එකේ ඉන්නෙ මම 🌼මම ඉන්නවා Ratnapura💎 😍කැමතියිද මගෙත් එක්ක හොඳ Fun ඒකක් ගන්න😍 🧛ඔයාල කැමති විදීහට හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්🧛 Rs.6000 ක් විතරයි 1 hour 1 shot - 6000 1 hour 2 shot - 8000 2 hour 2 shot -9000 Full night - 25000 👰MY CONDITION👰 🧛NO ANAL 🧛 👄BOOBS SUCK OK💋 👄LIP KISS OK 💋 👄LIKING OK 💋 👄ANY POSITION💋 📷 හොඳ HOTEL ROOM එකක් ගන්න පුළුවන් මම එනව එතනට📷 ❤️එන්න මම ඔයාල එක්ක පෑයම ඉන්න පුළුවන් ❤️ 🌹හදීස්සී නෑ ඔයාල ගෙවන මූදලට සූපීරී FUN එකක් දෙනවා 🌹 මේ Number එකට කතා කරල Ashi ට Appointment එකක් දාන්න කියන්න 0760615661

Full Service | 1 day ago
5K 510
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE රත්නපුර Rs 600...

🌸 Hi 🌸 👭මම ashi👭 👭වයස 26👭 👩🏼‍⚖️ මේ photo එකේ ඉන්නෙ මම 🌼මම ඉන්නවා Ratnapura💎 😍...

Rathnapura | රත්නපුර

Full body massaj 1000/= Foot massaj 500/= I will give you a very good massage and not like the ones who suffer from discomfort call for a very safe and reliable service මම ඔබට ඉතා හොඳ සම්බාහනයක් ලබා දෙමි අසහනයෙන් පෙලෙන අය වගේ නොව ඉතා ආරක්ශාකාරී විස්වාසවන්ත සේවාවක් ලබා ගැනීමට අමතන්න whatsapp 0755539567

Personal Ads | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

body relax

Full body massaj 1000/= Foot massaj 500/= I will give you a very good massage and not like the one...

International,Ampara,Anurad...

💞 Gayani 💞 Age 29 💞05 min Rs.500/= Full body show/Boobs/ 💞10 min Rs.1000/= Full body show/Boobs/ playing/Fingering .👙 💞 15 min Rs.1500/= Full body show/Boobs/ playing/Fingering/Hot talk.💋 💞 20 min Rs 2000/= Full body show/Boobs/ playing/Fingering/ 💞 30 min Rs.3000/= Contains the above mentioned packages/ fun talk/Juice come out.💋 〽️ Video verification 200/= 📲 0715133718

Live Cam | 1 day ago
6K 390
Lanka ads Superad image

💖 Genuine Live Cam Show 💖

💞 Gayani 💞 Age 29 💞05 min Rs.500/= Full body show/Boobs/ 💞10 min Rs.1000/= Full body sh...

GENUINE CAM

Beautiful shemale full service kaduwela / bandara watta handiya / biyagama/ malaba / kiribathgoda /kadawatha 🙏❤ශීමේල් යනු BOOBS සහ DICK එක ඇති TRANS කාන්තාවක් බව අවබෝධයක් ඇත්නම් පමණක් අමතන්න.නැතිනම් GOOGEL කර IMAGE RESULTS බැලීමෙන් පසු අමතන්න.❤️❤️❤️. 🌹100/100 my real phots attached 🌹chathu 🌹23 yers old 🌹real hair 🌹real boobs (35) 🌹dick size (7inch) i will do top bottom both ok 🌹safety place hotel room 🍎Threesome ok 👍 not allowed girl 🙏 Suck 🙊Anal ok 👀Ass liciking 👄Body licking 💋Kissing 💞Rimming 😋Nipple play 😛Ball sucking 😍Cum in face 🤗Cum in body💯 🌹5000/ 1shot. ( With out room ) 🌹10000/ 2 shot . ( With out room ) 🌹20000 / =Full night ( with out room ) 🍎🍌Threesome = 13000( with room ) ❤️Live came show with face ❤️😋 Package 👇 👇 👇 👉 5 min 1000 🥰10 mini 2000 🥰 15 mini 3000 🥰20 mini 4000 🥰30 mini 5000 with cum out 🤭 (Please read this carefully ) With face for all packages Video verification available 500 WhatsApp 0769616022 🌹🌹Mama chathu .mama shemale /lady boy kenk.100% 💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා 💝Welcome Teens & Adults 🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න 🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ . ❤️my watspp 0769616022 Location - / kaduwela / bandara watta handiya / biyagama/ malaba / kiribathgoda /kadawatha

She Male | 1 day ago
74K 7K
Lanka ads Superad image

Genuine ,Beautiful ,VIP she...

Beautiful shemale full service kaduwela / bandara watta handiya / biyagama/ malaba / kiribathgo...

//