වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

කාන්තා ඔබට ඉහළ ආදායමක් සමගින් සුරක්ෂිත රැකියාවක් ලක්ශ 3ක ඉහල වැටුපක් ලබාගන්න නුවර නගරයේ සීතල මනස්කාන්ත සුන්දර හන්තාන නගරයේ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත දේශීය හා විදේශීයකයන් පැමිනෙන ස්පා ආයතනයක් සදහා පුහුණු නුපුහුණු කාන්තා තෙරපිවරියන් ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගනු ලැබේ. PART TIME හෝ FULL TIME ලෙස සේවය කළ හැකිය. කෑම බීම නවාතැන් නොමිලේ වයස අවරුදු 18 ට වැඩි තරුණියන් දැන්ම අමතන්න WELLNESS SALON & SPA නුවර ☎ 0771324270 ☎ 0716722246 දයිනිකව ඉතා ඉහළ ආදායමක් ඉතා සුරක්ෂිත රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි දුර පළාත් වලින් විශේෂයි දැන්ම අමතා දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න ජීවිතය ජයගන්න අපත් සමග එක්වන්න 100% ආරක්ෂාව හා රහස්‍යභාවය

Jobs | 3 weeks ago
908 30
Lanka ads Superad image

JOB VACANCIES FOR GIRLS SAL...

කාන්තා ඔබට ඉහළ ආදායමක් සමගින් සුරක්ෂිත රැකියාවක් ලක්ශ 3ක ඉහල වැටුපක් ලබාගන්න නුවර නගරයේ සීතල ම...

Kandy

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් එක රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ ♥️හායි මම මාලී♥️ ♥️මට වයස(38)♥️ ♥️මම මේ ෆොටෝ එකෙ ඉන්නෙ කෝල් එකක් දීලා එන්න සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න♥️ ♥️මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ 🚘වහාන පාකීන් පහසුකම් ඇත🚘 🚫විසිට් නැත🚫 🚫නයිට් නැත🚫 🚫ඇනල් නැත🚫 🌳ආරක්ෂාකාරී නිස්ශලංක පරිසරයකි🌳 💢0710582060💢

Full Service | 3 weeks ago
2K 210
Lanka ads Superad image

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ...

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් එක රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ ♥️...

Kaduwela

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND SMALL PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• ලොකේෂන් නිට්ටඹුව තිහාරිය අත්තනගල්ල පස්යාල වයස 32 නම සඳලි 0718963697 One hour 1 shots 3700 With room One hour 2 shots 7000 With room 2 hour 2 shots 9000 With room පැයට රූම් එකත් එක්ක 3700 පැයට ශොට් 2 රු 7000 පැය 2 ශොට් 2 රු 9000 ••••••••••••••••••••••••••• NITTABUWA THIHARIYA PASYALA 0718963697 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
3K 90
Lanka ads Superad image

RS 3700 WITH HOTEL ROOM FUL...

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUT...

NITTABUWA THIHARIYA PASYALA

මීගමුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 6000/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M දිනූ 24 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR RS 6000/- WITH HOTEL ROOM ••••••••••••••••••••••••••• NEGOMBO මීගමුව KURANA 0743052075 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
2K 420
Lanka ads Superad image

Age 24 RS 6000 WITH HOTEL R...

මීගමුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 6000/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M දිනූ 24 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL...

NEGOMBO KURANA

Name: M.M.N.Nethsala ACC. No: 002105002824 Bank : Cargills Bank Limited Branch : Central processing office Fake Account Don't Pay Money

Live Cam | 3 weeks ago
2K 180
Lanka ads Superad image

FAKE ACCOUNT DON'T PAY

Name: M.M.N.Nethsala ACC. No: 002105002824 Bank : Cargills Bank Limited Branch : Central pr...

International,Ampara,Anurad...

I am 32 years old and nice, handsome well-educated, and disciplined male currently serving as a Professional Massage Therapy in Colombo as part time. 100% privacy guaranteed service Please call me only ladies. Do not call other time wasters. Usually I am doing, Full Body Massage, Relaxation Massage, Head Massage, Breast Massage, Legs Massage, Sensual Massage, Nauru Massage, Oil Massage, Pussy Massage, Any other services as your request However, Home visits, Residence visits, Hotel visits, and any other visits are possible. I can visit by my car at any time. I am a bearded handsome looking smart person with a good figure and a perfect tool. I am not money-oriented at all. I have fully completed all vaccines. Actually if you demand any session to do.. sure can be done perfectly. I will be available in Colombo or out of Colombo. No age limits as I feel age just numbers and not relevant to enjoy life. Service is offered to female only. First, please call me and make an appointment. Then we can discuss and decide the limits of your customize session. Contact me Call or wazzap 0759511378 [email protected]

Personal Ads | 3 weeks ago
816 0
Lanka ads Superad image

Genuine Massage Service for...

I am 32 years old and nice, handsome well-educated, and disciplined male currently serving as a Prof...

International,Ampara,Anurad...

▪️ඉල්ලන ඕනෑම සැපක් දෙනවා▪️ ● BEAUTIFUL BOOBS ● RED NIPPLE ● WHITE SKIN ● REAL PHOTO ● SWEET ASS ● SLIM BODY °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ☆ VERY BEAUTIFUL TEEN SHEMALE ■ THIS IS A MY REAL PICTURE ■ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ■ FULL SERVICE RS 3000/= WITH ROOM ■ 1 SHOT WITH ROOM °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ♡ BOOB'S SUCK OK ♡ ANAL OK 💜 CUM IN MOUTH OK ♡ SUCK WITH CONDOM ♡ ANY POSITION OK ...................................................... ■ LOCATION GAMPAHA KADAWATHA YAKKALA JAELA ●♤● 0768878310 ●♤● °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ●♤● PLEASE CALL REAL GENUINE CUSTOMER °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ● CLEAN AND FRIENDLY SHEMALE ● HIDDEN CAR PARKING °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

She Male | 3 weeks ago
3K 120
Lanka ads Superad image

23 Y VERY BEAUTIFUL SHEMALE...

▪️ඉල්ලන ඕනෑම සැපක් දෙනවා▪️ ● BEAUTIFUL BOOBS ● RED NIPPLE ● WHITE SKIN ● REAL PHOTO ● SWEET...

Gampaha , Yakkala , Kadawat...

VISIT OK Nugegoda, Kalubovila , Dhehiwala , Bambalapitiya , Kollupitiya 🎗️Name - Achini 🎗️Age 27 💃 🎗️White Skin & Slim Girl 🎗️Lesbian Ok 🎗️Im Very Clean and Freindly Teen Girl 🎗️🏢Good Hotel room &🚌 vehicle parcking Available ⭕Suck without condam ok ⭕Lesbian ok ⭕Boobs without suck ok ⭕Lip kiss ok (clean customers only) ⭕Lick.ing ok ⭕Big boobs taching playing ⭕Any Position Ok ⭕Full night ok ⚫1 Hour 1 Shot Rs 7500/= ( Without Room ) One Girl ⚫2 Hour 2 Shot Rs 10500/= ⚫Full Night Rs 18000/= Unlimited Shot ❤️Visit Ok Advance Rs 3500/= 🌼 Live Cam Packages 🌼 🎥15 min Rs 1500/= Show Without Face 🎥30 min Rs 2500/= Show Without Face 🎥1 Hour Rs 3500/= Lesbian Full Show Without Face 🎗️Im do full service in these area VISIT OK Nugegoda, Kalubovila , Dhehiwala , Bambalapitiya , Kollupitiyaa 🙏 Plz call only Genuine customers 📱Normal Call ‪ 0769834115

Full Service | 3 weeks ago
3K 120
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE (VISIT OK) & C...

VISIT OK Nugegoda, Kalubovila , Dhehiwala , Bambalapitiya , Kollupitiya 🎗️Name - Achini 🎗️Age 27...

Nugegoda, Kalubovila , Dheh...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 3 weeks ago
3K 720

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 3 weeks ago
3K 480

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 3 weeks ago
4K 420
Lanka ads Superad image

ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙන් ගන්නවා...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

රත්මලාන RATMALANA NEW SPA

කාන්තාවන් සදහා පමණයි පලපුරුදු තෙරපි වරයෙකු වන මා කාන්තාවන් සදහා අවස්‍ය ඕනෑම විදිහක සම්බහානයන් සිදු කරනු ලැබේ විස්වාසය 100% සහාතිකයි visit only ආතරයිටිස් වැනි රෝග තත්වයන්ගෙන් පෙලෙන කාන්තාවන්හටද මාගේ සේවාව ලබා දිය හැක කාන්තා ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි සේවාවන් ලබා ගත හැක කරුණාකර පිරිමි පුද්ගලයන් කතා කිරීමෙන් වලකින්න I am an experienced therapist for women only. I am doing any type of treatment for women. Trust is 100% guaranteed. Visit only. I can also offer my services to women suffering from diseases like arthritis. Contact 0753242120

Boys | 3 weeks ago
680 90
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන්ට පමනයි LADIES ONL...

කාන්තාවන් සදහා පමණයි පලපුරුදු තෙරපි වරයෙකු වන මා කාන්තාවන් සදහා අවස්‍ය ඕනෑම විදිහක සම්බහානයන් සිදු ක...

KIRIBATHGODA කිරිබත්ගොඩ

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified. ➡️ Hi Gentlements 🖐️ ☺ I"__ am dinu... 💚 This is 💯 My Reyal pic ✅ 👉 24 years old 🍬 👉 beautiful and Hot Girl 💖 📌 Clear Camera 📷 මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 💚 My packages 💚 1️⃣5 Mint 1000/=Full body show sound and fingering 2️⃣ 10 Minutes 1500/= Full body Boobs pussy Show 3️⃣10Minutes 2000/=Full body show fingering sound 4️⃣ 15 Minutes 3000/= Full Body and pussy fingering Show 5️⃣ 20 Minutes 4000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show fingering 6️⃣ 30 Minutes 5000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show 7️⃣ 35 Minutes 6000/= Toy play jus out with Hot sounds 8️⃣ 30 Minutes 5000/= Couple fuck 9️⃣ 10 Minutes 1000/= Voice sex fun 1️⃣0️⃣10 Minutes 1500/= Goleden Shower with fingering play 1️⃣1️⃣ 10 Minutes 2000/= Bra panty change ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⭕Video Verification 300 ⭕ Audio Verifications Free 👉Whatapp Only 📱 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌ 🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉 🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉 Diposit 💰🏧 📍 Bank & Ez cash only 📍 •••••••••••••••••••••••••••••••• Thank you 🖐

Live Cam | 3 weeks ago
1K 60
Lanka ads Superad image

ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Cous...

REAL NUDE CAM SHOW HIGH PRO...

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM NILU 32 YEARS OLD FULL SERVICE WITHOUT HOTEL ROOM 1 HOUR RS 5000/- DIGANA KENGALLA 0752289974 SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER

Full Service | 3 weeks ago
1K 90
Lanka ads Superad image

RS 5000/- FULL SERVICE WITH...

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM NILU 32 YE...

දිගන කෙන්ගල්ල

.100% real pictures I am .banu kaviya Visit ok Unmarried Age 29 22 This is my real picture…💥 hot & y young girl Stay .... Colombo I am doing full service with safety (with condom) I have a very safety and very clean place MY CONDITIONER Lip kiss sometime. B.oobs. s.u.c.k ok Any position ok Liking No Couple service Ok Lesbian Ok 1 hour 2 shot8000- 2 hour 3 shot12000/- Full night 25000/- special feeling I give you friendly & happy service Call me Priya anity 0760924140 Location : bambalapity_ wellaathaa_ kollupitiya

Full Service | 3 weeks ago
3K 150
Lanka ads Superad image

TAMIL GIRL FULL SERVICE COL...

.100% real pictures I am .banu kaviya Visit ok Unmarried Age 29 22 This is my real pi...

BAMBALAPITIYA WALLAWATTA KO...

//